The LiederNet Archive
This website stores both public-domain AND copyright-protected material.
It is illegal to copy and distribute material marked copyright without permission.
**** YES, THAT INCLUDES CONCERT PROGRAMS. ****


Et helligt Liv, en salig Død

Language: Danish (Dansk)

Et helligt Liv, en salig Død
hinanden kærlig møde,
som Julemorgen sagte, sød
en liflig Aftenrøde;
de to kan aldrig skilles ad,
den Helligaand gør ingen glad,
som ej vil helliggøres.

At have stridt den gode strid
og vandret ufortrøden
paa Livets Vej til Endens Tid,
kun det er sødt i Døden;
vel den, som Herren tro har tjænt,
Guds Vilje gjort, sit Løb fuldendt,
i fred han skal henfare.

O Simeon, du Hjærtens-Mand,
Det var din Lod og Lykke!
Du rolig stod paa Gravens Rand
i Herrens Vingers Skygge;
i Dødens Port med snehvidt Haar
du sang om Evighedens Vaar,
som Fugl i Frydens Lunde.

Den Gang du Jesus tog i Favn,
da aabned sig tillige
for Øje dit i Jesu Navn
hans søde Himmerige;
du sang: ”Nu farer jeg i Fred,
ti, Himlens Gud! din Salighed
mig svæver alt for Øje.”

Saa Freden maa i allen Stund
med Jesus favnetages,
og til det sker, af Hjærtens Grund
der sukkes maa og klages;
ti aldrig finder Sjælen Ro,
før Hjærtet med den sande Tro
sin Frelsermand omfavner.Submitted by Leif Møller

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Text added to the website: 2014-02-24.

Notes about what "text verified" means can be found here.

Gentle Reminder
This is a personal project that I began in 1995. I receive no salary for my full-time work on it, and aside from ad revenue and copyright fees, the Archive was supported financially last year by about 0.03% of our visitors. So if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust, Founder
I also have a wishlist at Amazon.ca.

Classical Vocal Reprints
[ Download entire catalogue here ]