The LiederNet Archive
This website stores both public-domain AND copyright-protected material.
It is illegal to copy and distribute material marked copyright without permission.
**** YES, THAT INCLUDES CONCERT PROGRAMS. ****


Træd stille min Veninde, jeg ved dit...

Language: Danish (Dansk)

Træd stille min Veninde, jeg ved dit Hjerte græder,
naar tavse vi betræder Erindringens Bred.
Dog føres vi bestandig tilbage til de Steder
hvor Sorger og hvor Glæder i Stilhed sænkes ned.

På SøensVande hviler den Haand, som alting slukker,
og lydløst den sig lukker. Og slumrende deri
en mystisk Aabenbaring af Dunkelheden dukker,
som drømmeagtig smuk er, i fjern Melankoli!

I denne tyste Verden hvor al vor Fryd og Kummer
begraves og forstummer i tusindaarig Nat.
Har Seersjæle skuet og anet, hvad den rummer,
og løst den af dens Slummer og løftet Kunstens Skat.

Her færdes vore døde. Og tavse bud de Skikke,
men vi forstaar dem ikke, fra Skyggelandets Kyst.
Veninde, lad os dvæle ved Søens Bred og drikke
for nogle Øjeblikke dens vemodsfulde Trøst.Translation(s): FRE

Submitted by Pierre Mathé

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):
    * FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Le lac des souvenirs", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

Text added to the website: 2004-03-30.

Notes about what "text verified" means can be found here.

Gentle Reminder
This is a personal project that I began in 1995. I receive no salary for my full-time work on it, and aside from ad revenue and copyright fees, the Archive was supported financially last year by about 0.03% of our visitors. So if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust, Founder
I also have a wishlist at Amazon.ca.

Classical Vocal Reprints
[ Download entire catalogue here ]