The LiederNet Archive
This website stores both public-domain AND copyright-protected material.
It is illegal to copy and distribute material marked copyright without permission.
**** YES, THAT INCLUDES CONCERT PROGRAMS. ****


Śpiew z mogiłky

Language: Polish (Polszczyzna)

Leci liście z drzewa,
Co wyrosło wolne!
Znad mogiły śpiewa
Jakieś ptaszę polne.

Nie było, nie było,
Polsko, dobrze tobie!
W szystko, w szystko się prześniło,
A twe dzieci w grobie.

Popalone sioła,
Rozwalone miasta,
A w polu dokoła
Zawodzi niewiasta.

Wszyscy poszli z domu,
Wzięli z sobą kosy,
Robić nie ma komu,
W polu giną kłosy.

Kiedy pod Warszawą
Dziatwa się zbierała,
Zdało się, że z sławą
Wyjdzie Polska cała.

Bili zimę cała, 
Bili się przez lato, 
Lecz w jesieni zato
I dziatwy nie stało.

Skończyły się boje,
Ale pusta praca,
Bo w zagony swoje
Nikt z braci nie wraca.

Jednych ziemia gniecie,
A inni w niewoli,
A inni po świecie
Bez chaty i roli.

Ni pomocy z nieba,
Ani ludzkiej ręki,
Pusta leży gleba,
Darmo kwitną wdzięki.

Leci liście z drzewa,
Znów leci z drzewa,
O polska kraino, gdyby ci rodacy,
Co za ciebie giną wzięli się do pracy
I po garstce ziemi z ohczyzny zabrali,
Już by dłońmi swymi Polske usypali.

Lecz wybić się siłą
To dla nas już dziwy,
Bo zdrajców przybyło,
A lud zbyt poczciwy,Translation(s): GER GER

Submitted by Gerhard Dangel

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):
    * GER German (Deutsch) [singable] (Ferdinand Gumbert) , title 1: "Polen's Grabgesang"
    * GER German (Deutsch) [singable] (Dr. G. Friedrich Reiss) , title 1: "Polens Grabgesang"

Text added to the website: 2003-12-27.

Notes about what "text verified" means can be found here.

Gentle Reminder
This is a personal project that I began in 1995. I receive no salary for my full-time work on it, and aside from ad revenue and copyright fees, the Archive was supported financially last year by about 0.03% of our visitors. So if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust, Founder
I also have a wishlist at Amazon.ca.

Classical Vocal Reprints
[ Download entire catalogue here ]