We offer concert program translation-handout services including securing permissions from our translators for reprints, commissioning new translations, and text assembly and preparation. Please contact us for rates.

The LiederNet Archive
This website stores both public-domain AND copyright-protected material.
It is illegal to copy and distribute material marked copyright without permission.
**** YES, THAT INCLUDES CONCERT PROGRAMS. ****


Cigánské melodie

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

German (Deutsch) translation: Zigeunermelodien
Italian (Italiano) translation: Canzoni zingaresche
English translation: Gypsy Songs


1. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "My song sounds of love", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Il mio canto risuona, un salmo d'amore", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Má píseň zas mi láskou zní,
když starý den umirá,
a chudý mech kdy na šat svůj
si tajně perle sbíra.

Má píseň v kraj tak toužně zní,
když svetem noha bloudí;
jen rodné pusty dálinou
zpěv volně z ňader proudí.

Má píseň hlučně láskou zní,
když bouře běží plání;
když těším se, že bídy prost
dlí bratr v umírání.


2. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "Ah! Why is my three-cornered bell ringing?", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Oh, come suona magnifico il mio triangolo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní,
jak cigána píseň, když se k smrti kloní!
Když se k smrti kloní, trojhran mu vyzvání.
Konec písni, tanci, lásce, bědování.
Konec písni, tanci, lásce, bědování.


3. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "The forest is quiet all around", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Tutt' intorno il bosco è silenzioso e quieto", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

A les je tichý kolem kol,
jen srdce mír ten ruší,
a černý kouř, jenž spěchá v dol,
mé slze v lících, mé slze suší.

Však nemusí jich usušit,
necht' v jiné tváře bije.
Kdo v smutku může zazpívat,
ten nezhynul, ten žije, ten žije!


4. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA ENG ITA FRE FIN

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "When my old mother taught me to sing", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Quando la mia vecchia madre ancora mi insegnava a cantare", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * ENG English [singable] (Thomas Heck) , title 1: "When my mother taught me to sing", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) [singable] (Thomas Heck) , title 1: "Quando mia vecchia madre", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  * FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , title unknown, copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala,
podivno, že často, často slzívala.
A ted' také pláčem snědé líce mučim,
když cigánské děti hrát a zpívat učim!


Note: many singable translations rely on the repetition of "zpívat" in the first line. It was not present in the original text.

5. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "The string is taut - young man turn, spin, twirl", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Le corde (sono) accordate, ragazzo; balla in tondo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Struna naladěna,
hochu, toč se v kole,
dnes, snad dnes převysoko,
zejtra, zejtra, zejtra zase dole!

Pozejtří u Nilu 
za posvátným stolem;
struna již, struna naladěna,
hochu, toč, hochu, toč se kolem!


6. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "Wide sleeves and wide trousers have more freedom", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Nella larga, ariosa veste di lino", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Široké rukávy a široké gatě
volnější cigánu nežli dolman v zlatě.
Dolman a to zlato bujná prsa svírá;
pod ním volná píseň násilně umírá.
A kdo raduješ se, tvá kdy píseň v květě,
přej si, aby zašlo zlato v celém světě!


7. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "Given a cage to live in made of pure gold", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Potendo il falco volare intorno alle cime dei monti Tatra", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého;
nezmění on za ni hnízda trněného.
Komoni bujnému, jenž se pustou žene,
zřídka kdy připnete uzdy a třemene.
A tak i cigánu příroda cos dala:
k volnosti ho věčným poutem, k volnosti ho upoutala.


Classical Vocal Reprints