The LiederNet Archive
This website stores both public-domain AND copyright-protected material.
It is illegal to copy and distribute material marked copyright without permission.
**** YES, THAT INCLUDES CONCERT PROGRAMS. ****


Cigánské melodie

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

German (Deutsch) translation: Zigeunermelodien
Italian (Italiano) translation: Canzoni zingaresche
English translation: Gypsy Songs


1. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "My song sounds of love", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Il mio canto risuona, un salmo d'amore", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Má píseň zas mi láskou zní,
když starý den umirá,
a chudý mech kdy na šat svůj
si tajně perle sbíra.

Má píseň v kraj tak toužně zní,
když svetem noha bloudí;
jen rodné pusty dálinou
zpěv volně z ňader proudí.

Má píseň hlučně láskou zní,
když bouře běží plání;
když těším se, že bídy prost
dlí bratr v umírání.


2. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "Ah! Why is my three-cornered bell ringing?", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Oh, come suona magnifico il mio triangolo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní,
jak cigána píseň, když se k smrti kloní!
Když se k smrti kloní, trojhran mu vyzvání.
Konec písni, tanci, lásce, bědování.
Konec písni, tanci, lásce, bědování.


3. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "The forest is quiet all around", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Tutt' intorno il bosco è silenzioso e quieto", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

A les je tichý kolem kol,
jen srdce mír ten ruší,
a černý kouř, jenž spěchá v dol,
mé slze v lících, mé slze suší.

Však nemusí jich usušit,
necht' v jiné tváře bije.
Kdo v smutku může zazpívat,
ten nezhynul, ten žije, ten žije!


4. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA ENG ITA FRE FIN

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "When my old mother taught me to sing", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Quando la mia vecchia madre ancora mi insegnava a cantare", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * ENG English [singable] (Thomas Heck) , title 1: "When my mother taught me to sing", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) [singable] (Thomas Heck) , title 1: "Quando mia vecchia madre", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  * FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , title unknown, copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala,
podivno, že často, často slzívala.
A ted' také pláčem snědé líce mučim,
když cigánské děti hrát a zpívat učim!


Note: many singable translations rely on the repetition of "zpívat" in the first line. It was not present in the original text.

5. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "The string is taut - young man turn, spin, twirl", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Le corde (sono) accordate, ragazzo; balla in tondo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Struna naladěna,
hochu, toč se v kole,
dnes, snad dnes převysoko,
zejtra, zejtra, zejtra zase dole!

Pozejtří u Nilu 
za posvátným stolem;
struna již, struna naladěna,
hochu, toč, hochu, toč se kolem!


6. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "Wide sleeves and wide trousers have more freedom", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Nella larga, ariosa veste di lino", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Široké rukávy a široké gatě
volnější cigánu nežli dolman v zlatě.
Dolman a to zlato bujná prsa svírá;
pod ním volná píseň násilně umírá.
A kdo raduješ se, tvá kdy píseň v květě,
přej si, aby zašlo zlato v celém světě!


7. [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER ENG ITA FRE

The text shown is a variant of another text.

It is based on

See other settings of this text

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * ENG English (Gayle Royko Heuser) , title 1: "Given a cage to live in made of pure gold", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  * ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , title 1: "Potendo il falco volare intorno alle cime dei monti Tatra", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
  * FRE French (Français) (Marc Moreau) , title unknown, copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission

Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého;
nezmění on za ni hnízda trněného.
Komoni bujnému, jenž se pustou žene,
zřídka kdy připnete uzdy a třemene.
A tak i cigánu příroda cos dala:
k volnosti ho věčným poutem, k volnosti ho upoutala.


Classical Vocal Reprints
[ Download entire catalogue here ]